Gå til hovedindhold

Revisorer om fiskerilovsforslag: Færre penge til Landskassen

Grønlands Revision mener, at Naalakkersuisuts udspil til ny fiskerilov såvel på kort, men også længere sigt vil medføre et direkte provenutab for Landskassen.

Forslaget til ny fiskerilov tager ikke tilstrækkelig højde for fiskerierhvervets rammebetingelser, mener Grønlands Revision, der har givet høringssvar til forslaget til ny fiskerilov.

- Det er blandt andet vores vurdering, at de samfundsøkonomiske konsekvenser af at gennemføre forslaget i sin nuværende form slet ikke er analyseret tilstrækkeligt, ligesom de grundlæggende forudsætninger for beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser, ikke er beskrevet i en form, så man som høringspart kan vurdere realismen i beregningerne, skriver statsautoriserede revisor Per Jansen på vegne af Grønlands Revision.

Grønlands Revision noterer sig, at offentligt ejede virksomheder (Royal Greenland, red.) ikke skal have reduceret kvotegrundlaget. Det mener revisorerne ikke er hensigtsmæssigt, ”at der for aktørerne skal gælde forskellige regelsæt, i hvert fald ikke uden at dette er begrundet i bemærkningerne til lovforslaget”.

Realismen

Et af formålene med den nye fiskerlov har været at reducere antallet af jollefiskere og ansatte i på fiskefabrikkerne, som dermed skal ud at finde sig et andet arbejde.

- Det er fint, at man fra lovgivers side ærligt oplyser om denne konsekvens, men vi mangler til gengæld et grundlag til at kunne vurdere, om det er realistisk, at de berørte personer i så betydeligt omfang, som det er beskrevet i lovbemærkningerne, uden videre kan indsluses i andre erhverv, lyder det og hvor det tilføjes:

- Der savnes en beskrivelse af, hvordan man fra lovgivers side har tænkt sig at støtte op omkring en eventuel nødvendig omskoling, og hvordan der sikres adgang til eksempelvis boliger til de familier, der i givet fald må flytte efter relevante jobs.

Grønlands Revision medgiver, at der særligt ved udenskærs rejefiskeri over årene er sket en koncentration af kvoterne på få aktører, men revisorerne pointerer, at selskaberne har geninvesteret de tjente penge i en tidssvarende flåde, hvorved man har sikret sig et effektivt fiskeri, som i sidste ende kommer landet til gavn i form af betydelige afgifter, skatter på løn og selskabsskatter/udbytteskatter.

Uenige med Naalakkersuisut

- Når Naalakkersuisut anfører, at denne koncentration af de udenskærs rejekvoter har bidraget til ulighed i samfundet, så er vi meget uenige i dette udsagn. Vi er tværtimod af den opfattelse, at jo mere effektivt fiskriet er, jo mere vil fiskeriet bidrage til samfundsøkonomien, står der i høringssvaret, som konkluderer, at en spredning af kvoterne vil medføre et mindre effektivt fiskeri, hvilket har samfundsøkonomiske konsekvenser.

Velkommen til debatten
  • Du skal acceptere cookies i bunden af sitet for at kunne se og deltage i debatten.
  • Vigtigt! Nye regler: Man skal slå Valgfrie cookies til under https://www.facebook.com/settings/cookie for at kunne se og deltage i debatten.
  • Kommentarfeltet kan blive også blokeret i din browser. Du kan læse vores vejledning til aktivering af Facebook kommentar-spor i din browser her.
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

MEST LÆSTE

SENESTE NYHEDER